is_page_1500x350_n27

שאלות ותשובות

 1. אילו סוגי מבחנים יש במערכת?
  המערכת כוללת אוסף נרחב של מבדקי כישורים ואישיות ומבדק יושרה.
 2. האם המבחנים שלכם דומים למבחנים פסיכוטכניים?
  המערכת שלנו מספקת אבחון פסיכומטרי ופסיכולוגי מקיף, היא מאפשרת לקבל מידע על כישוריו ואישיותו של המועמד, בהתאם לפרופיל התפקיד אליו הוא מיועד.
 3. האם כדאי להתכונן למבחנים אלו?
  אין צורך ללמוד חומר מסויים לקראת המבחנים. חשוב שתהיה במיטבך, מרוכז ולא עייף. במהלך הבחינות יש אפשרות להפסקות קצרות בין הבחינות לצורך התרעננות.
 4. היכן נערכים המבחנים?
  המערכת מופעלת אצל הלקוח בארגון ומאפשרת לבחון מועמדים בכל זמן נתון. ישנה אפשרות נוספת של ביצוע המבדקים בחברת ISORT.
 5. האם כדאי לנחש תשובות?
  כן, רצוי ומומלץ לנחש תשובות במידה ולא יודעים את התשובה. כאשר מנחשים, רצוי תחילה לפסול את התשובות שאנו יודעים בבטחה שאינן נכונות. כעת, ברב המקרים, נותרות שתי תשובות שהסיכוי לענות נכון הוא הוא 50%. במידה ואין אנו יודעים מה התשובה הנכונה, כדאי לבחור את התשובה שהכי נראית לנו כנכונה. ישנן בחינות שבמידה ונותר זמן, אפשר לגשת שוב לשאלה ולנסות לפתור אותה בשנית.
 6. מה משמעות הציונים שמקבל הנבחן במבדקי כישורים ואישיות?
  ציוני התכונות השונות מבוטאים בתשעוניות, בסולם מ-1 עד 9. ציונים אלו הם ציונים יחסיים ומבטאים את רמתו של הנבחן בכל אחד מן המאפיינים, יחסית לאוכלוסיית מועמדים רלוונטיים. ככל שציון התשעוניות גבוה יותר, המועמד נמצא מעל אחוז גדול יותר של האוכלוסייה, בתכונה המוערכת. לדוגמא ציון תשעונית 5, הוא ציון ממוצע בסולם זה.
 7. מה ההבדל ביניכם למתחרים שלכם?
  ל ISORT יש מערכת איכותית, הכוללת מספר רב של מבחנים ומבדקים המותאמים לכל תפקיד בארגונכם. (המערכת כוללת מגוון רחב של גרסאות לכל בחינה, המאפיינים העיקריים של המערכת הינם מבחנים אדפטיביים … ) בנוסף להפקת דוחות ברורים עם תוצאות הבחינה , ISORT הינה החברה היחידה בתחום מבחני המיון האינטרנטיים המספקת בנוסף חוות דעת מסכמת של פסיכולוג תעסוקתי מומחה תוך יום עסקים 1, בהתייחסות לדרישות התפקיד כפי שהגדיר ארגונכם.
 8. מה זה מבחן אדפטיבי?
  המבחן המסורתי, המקובל והמוכר הוא מבחן בעל אורך קבוע. מספר זהה של פריטים מוצג לכל נבדק, הפריטים מוצגים באותו סדר לכל הנבדקים, ללא קשר לרמת היכולת של הנבחן, בתחום הנבדק ע"י המבחן. יתרה מזאת, במהלך המבחן אין כל ידע או הערכה באשר לרמת היכולת של הנבחן. ציון המבחן הוא, על פי רוב, מספר הפריטים, עליהם ענה הנבחן נכון, ללא קשר למאפייני הפריטים הללו )קושי הפריט, מידת ההבחנה שלו וכד'(. מכיוון שכל מבחן נבנה כך שיוכל לאמוד מגוון רחב של רמות יכולת, והוא כולל, לפיכך, פריטים בעלי רמות קושי שונות, הרי, עבור נבחן מסוים, חלק גדול מהפריטים הם קלים מדי או קשים מדי ואינם מוסיפים תוספת משמעותית להערכת רמת היכולת של אותו נבחן. מבחן האדפטיבי, לעומת זאת, מציג לפני הנבחן רק את הפריטים הרלוונטיים לרמת היכולת של נבחן זה. לפיכך, המבחן האדפטיבי הוא בעל אורך משתנה. כל נבחן מקבל מספר שונה של פריטים; תוכן הפריטים וסדר הצגתם משתנה מנבחן לנבחן ותיאורטית אף יתכן שלא יהיה אף פריט משותף במבחנים שקיבלו שני נבחנים שונים. בעוד שבמבחן המסורתי ציונו של הנבחן הוא מספר הפריטים, עליהם ענה הנבחן נכון, הרי במבחן האדפטיבי נאמדת רמת היכולת של הנבחן באמצעים מתמטיים והיא הרמה שיכולה להסביר בצורה הטובה ביותר את פרופיל התשובות של הנבחן.
 9. למה לא לשלוח למכוני מיון?
  אפשר כמובן לשלוח למכוני מיון, אולם ל iSort מערכת המספקת אבחון פסיכולוגי ופסיכוטכני מקצועי ומקיף ברמה של אבחונים שנערכים במכוני מיון, כל זאת בעלות נמוכה משמעותית מתהליכי מיון אחרים. באמצעות המערכת שלנו תוכלו לייעל את תהליך הגיוס ולהביא לחסכון ניכר בהוצאותיו.
 10. מה עושים אם התרשמותי אינה תואמת את דו"חות הערכה שקיבלתי לגבי מועמד ?
  כמעסיקו בעתיד של המועמד וכמי שאמור לעבוד איתו יחד, חשוב מאד להתרשם ממנו בצורה חיובית. אם אין התאמה בין התרשמותך לדו"חות, בדוק מדוע קיבלת את הרושם שקיבלת ? אולי הושפעת מדברים לא רלוונטיים ? ההערכה הינה כלי בידך בתהליך קבלת ההחלטה לגבי המועמד, שילוב בין דו"חות ההערכה למידע רלוונטי נוסף שיש אודות המועמד (מקומות עבודה קודמים, חברים משותפים וכד'), יביאו להחלטה סופית מוצלחת.
 11. האם אפשר לראות את תוצאות הבחינה?
  כן, על הנבחן לפנות ביוזמתו אל הארגון בו הוא נבחן, זכות העיון תינתן בתוך 30 ימים מיום שנתקבלה הבקשה לעיון. הנבחן רשאי לעיין בדו"חות האבחון ע"ג מסך או בעותקים מודפסים. אין אפשרות לנבחן לצלם או לקחת עותק של הדו"חות.
 12. האם למבחנים אלו יש כושר ניבוי, והאם התוצאות קשורות למידת ההצלחה בתפקיד ?
  מבחנים מסוג זה הלקוחים מתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית, הוכחו ביכולתם לנבא הצלחה בתפקידים ברמה זו אחרת. ציוני ההערכה נקבעים עפ"י מספר רב של נבחנים, הם קובעים את מידת ההתאמה של מועמד/ת לתפקיד ולסביבת העבודה הספציפית שלשמה נעשתה הבדיקה. דו"חות ההערכה וחוות הדעת אינם מהווים קביעה כוללנית כלשהי על המועמד/ת. מידת ההתאמה לתפקיד הנידון, אין בה כדי להעיד על מידת ההתאמה לתפקיד אחר או לעבודה בארגון אחר. חשוב לזכור שתוקף חוות הדעת עלול לרדת, ככל שחלף זמן ממועד הבדיקה.

לשאלות ומידע נוסף צרו עימנו קשר