is_page_1500x350_4

כמה מילים על המערכת

מערכת המבדקים הממוחשבת פועלת ע"י האינטרנט, ומוטמעת בארגונים מרחוק.
המערכת כוללת מגוון רחב של מבחני כישורים, אישיות ויושרה. באמצעות השימוש בה ניתן לבחון בזמינות מיידית כל מועמד, ולקבל החלטה באם להמשיך בתהליך הגיוס או לא.
המבחנים מותאמים למגוון רחב מאד של תפקידים בארגון, ומאפשרים לבדוק עד כמה כישוריו השכליים ואופיו של המועמד מתאימים לתפקיד אליו הוא מיועד.
על סמך תוצאות המבחנים מקבלים חוות דעת מסכמת מטעם פסיכולוג תעסוקתי אודות המועמד, בצרוף דוחות האבחון המספקים פרופיל מקיף אודות כישוריו ומאפייני האישיות והיושרה של המועמד.
המערכת בנויה ומורכבת ממבחנים אדפטיביים, היא מתאימה את עצמה לכל נבדק, בהתאם לתפקיד אליו הוא מועמד.
באמצעות המערכת ניתן לאחזר נתוני מועמדים שנבחנו בכל זמן נתון.
המבחנים ניתנים להעברה במגוון רחב של שפות, עברית, אנגלית, ערבית, רוסית ופורטוגזית.
מערכת המבדקים נבנתה ופותחה ע"י פסיכולוגים תעסוקתיים מומחים, בעלי ניסיון רב בתחום הפסיכולוגיה החברתית-תעסוקתית.

מרכיבי המערכת

מבחני כישורים

מבחני הכישורים הינם מבחנים פסיכומטריים, הבאים לבדוק את מידת ההתאמה של המועמד לתפקיד.
מערכת המבחנים מאפשרת לבחון את סוגי הכישורים העיקריים, המקובלים בתחום העיסוק התעסוקתי, ובכללם: יכולת למידה, יכולת מספרית, הבנה כלכלית, תפיסה טכנית, תפיסה מרחבית, גמישות תפיסתית, חלוקת קשב ועוד.

מבחני אישיות

האבחון האישיותי מבוסס על שאלוני דיווח עצמי. מערכת המבחנים כוללת עשרות תכונות, כגון: אחריות, אסרטיביות, יכולת שיווק ושכנוע, יציבות רגשית, תודעת שרות, עצמאות ועוד. באמצעות בדיקת מרכיבי האישיות תהיה למקבל ההחלטות אפשרות לקבל תמונה מקיפה ושלמה יותר, אודות מידת התאמתו של הנבדק לתפקיד אליו הוא מיועד.

מבחן יושרה

בדיקת היושרה הינה חלק ממערכת המבדקים. ניתנת להעברה כבחינה בפני עצמה או כחלק מסט מערכת המבדקים, יחד עם מבדקי הכישורים ומבדק אישיות. המערכת מספקת בדיקה מקיפה ומלאה אודות רמת המהימנות והאמינות של מועמדים לעבודה. הבדיקה כוללת סדרת שאלות של דיווח עצמי, בהם נשאל המועמד על מעשיו, דעותיו ועמדותיו בנושאים שונים הקשורים ליושרה. יחד עם זאת הבדיקה כוללת סדרת שאלות להערכת מאפייני אישיות שנמצאו קשורים להתנהגויות לא נאותות (כגון שליטה עצמית, יציבות רגשית וכד').
בדיקת היושרה כוללת את המרכיבים הבאים: יושרה כללית, מהימנות בדיווח, עבריינות רכוש, שימוש בסמים, מתן שוחד וקבלתו, מחויבות לארגון, דיווח אמת, הרגלי שתיה, הרגלי הימורים ונטייה לאלימות.

חוות דעת מסכמת של פסיכולוג תעסוקתי מוסמך

על מנת לחסוך זמן והתלבטות למנהלי משאבי אנוש, הפסיכולוג שלנו מנסח חוות דעת מסכמת ונותן תשובה מוסמכת לגבי מידת התאמת המועמד לתפקיד בהסתמך על תוצאות המבדקים.

דוחות אבחון

בנוסף לחוות דעת של הפסיכולוג ניתן להפיק דוחות הערכת התאמה ודו"ח היושרה המוצגים באופן ברור.

רשימת נושאים רלוונטים לראיון עם המועמד

המערכת יכולה להפיק, עפ"י דרישה ועל סמך תגובות המועמד במבחנים, רשימה של שאלות ונושאים, לצורך קיום ראיון ממוקד לאחר הבחינה.

כיצד התהליך עובד ?

  1. באתר החברה קיים טופס הזמנת מערך אבחון. בטופס זה הארגון יסמן את רשימת התכונות והכישורים הרלוונטיים לכל אחד מהתפקידים בארגון.
  2. הטופס נשלח אלינו, באמצעותו נבנה עבורכם את מערך האבחון הנחוץ לארגון בהתאם למאפייני התפקיד.
  3. לאחר כניסה למערכת של מפעיל המערכת בארגונכם והקלדת פרטיו האישיים של הנבחן, יש לבחור את מערך האבחון המותאם לתפקיד.
  4. הנבחן מגיע להבחן, המערכת שלנו תנחה את הנבחן צעד אחר צעד באילו מקשים להשתמש ואיך להגיב לשאלות שיוצגו על המסך. לאחר שהנבחן למד ותרגל את השימוש באמצעות מקשים מעטים העומדים לרשותו (מקשי ספרות, מקשי חיצים ועכבר), יוצגו לפניו המבחנים והשאלונים בסדר שנקבע מראש.
  5. עם סיום הבחינה תוצאות המבחנים מועברות אלינו לצורך כתיבת חוות דעת של פסיכולוג מומחה. אנו מתחייבים כי תוך יום עסקים אחד תקבלו חוות דעת מסכמת לגבי התאמתו או אי התאמתו של המועמד לתפקיד, זאת בצרוף דו"חות האבחון הכוללים הערכת התאמה ודו"ח יושרה.