is_page_1500x350_n26
שם החברה
או מספר לקוח
אבחון לתפקיד

פרטי איש קשר

שם איש קשר
טלפון
דוא"ל
אינדקס מיומנויות/תכונות

לצורך הגדרת מערך האבחון, אנא בחרו את המיומנויות והתכונות הרלוונטיות עבור התפקיד בארגונכם ושלחו אלינו (רצוי עד 20).

 • נטיה לגלות אופטימיות לראות את הצדדים החיוביים ולשמור על מצב רוח טוב
 • הכרה פנימית שיש לנהוג לפי עקרונות חברתיים מקובלים. פעילות תוך משמעת עצמית כדי לבצע את המוטל עליך. אנשים בעלי אחריות נמוכה נוטים להיות הרפתקנים ולקחת סיכונים.
 • המידה בה ניתן לסמוך על הפרט משום שהפנים את הנורמות החברתיות ופועל לפיהן תוך שליטה עצמית מחשבה ובקרה.
 • יכולתו של הפרט להעביר לאחרים בבהירות ובבטחון מה הם צרכיו רצונותיו ותחושותיו בלא לפגוע בזולת.
 • יכולת לעבודה מסודרת ומאורגנת ושיטתית בסביבה מובנית מתוכננת וברורה.
 • פעולה על פי סדר קדימויות נכון ניצול יעיל של המשאבים הקיימים
 • אומדן תוצאות חשבוניות של פעולות פשוטות
 • יכולת להסתגל במהירות למצבים חדשים ולאירועים בלתי צפויים; יכולת לשנות חשיבה והתנהגות ולהתאימן למצב.ציונים גבוהים מאד במדד זה מעידים על חוסר יציבות תעסוקתית ונטיה לאי-שביעות רצון מהתפקיד הנוכחי. ציונים נמוכים במדד מעידים על צורך בשגרה מוכרת וידועה חשש משינויים בלתי צפויים אך גם על סבלנות ויכולת התמדה.
 • התעלמות מגורמי גירוי לא-רלוונטיים בשדה תפיסתי על מנת למצוא צורות מפתח. יכולת זו קשורה בתכונה אישיותית של אי-תלות בשדה. יכולת זו חשובה להצלחה בתפקידים בהם יש צורך לקלוט גירוי צורני על רקע "הפרעות שדה" - כמו מטלות הקשורות בעבודות מדידה בחנות אמנות ועיצוב אדריכלות שרטוט ומקצועות בניין.
 • זיהוי אנשים חזקים דומיננטיים בעלי השפעה משתלטים בעלי יוזמה ויכולת מנהיגות. הדומיננטיות היא קונסטרוקטיבית אמצעי להשפיע על הקבוצה לפעול בצורה רציונלית ומוסרית יותר.
 • הערכה מהירה ומדוייקת של גירויים חזותיים. יכולת זו חשובה להצלחה במטלות העוסקות בתיוק ארכיבאות רישום עבודה פקידותית ותיכנות.
 • הבנת נתונים כלכליים.
 • " הבנת הנקרא ואוצר מלים באנגלית היכולת להתמודד ביעילות עם טקסטים באנגלית ולהבין משמעויות של הכתוב."
 • הבנה וביצוע של הוראות שונות
 • הבנת עברית
 • זיהוי תמרורים והתמצאות בתקנות התעבודה
 • מהירות ודיוק בהקלדת טכסט.
 • הקשבה לזולת והתחשבות בו
 • רצון להוכיח יכולת להתקדם ולהגיע להישגים
 • היכולת להמשיך בפעילות שגרתית מתוך חריצות וסבלנות ולאורך זמן.
 • היכולת להיזכר בחומר לא-משמעותי נלמד או שקיימים בו הקשרים סמנטיים משמעותיים.. מטלה זו נחשבת כשייכת לזכרון לטווח ארוך. יכולת זו חשובה להצלחה במגוון רחב של משימות אקדמיות ומקצועיות משום שהצורך לצבור ולזכור חומר נלמד הינה דרישה של כל נושא לימודי ומקצועות רבים החל ממקצועות פקידותיים וכלה במקצועות טכניים מדעיים וארגוניים.
 • הנטיה לרצות להשתייך לקבוצות או לשאוב סיפוק מפעילות קבוצתית או מעבודה קבוצתית תוך הרגשת איזון ובטחון עצמי במגע עם הזולת.
 • היכולת לתפקד תוך ריכוז ותשומת לב במספר משימות בו זמנית
 • הבנת נתונים המוצגים בטבלאות או גרפים והסקת מסקנות מנתונים אלה.
 • היכולת לנקוט באופן עצמאי בפעילות לטובת המערכת
 • המידה בה ניתן לסמוך על הפרט משום שהפנים את הנורמות החברתיות ופועל לפיהן תוך שליטה עצמית מחשבה ובקרה.
 • הבנה והסקה מתוך נתונים
 • יכולת ללמוד ביעילות ובמהירות נושאים חדשים וכושר לפתור בעיות ולהתמודד עם אתגרים אינטלקטואליים.
 • יכולת מילולית היא יכולתו של היחיד להתמודד בהצלחה עם בעיות שתוכנן מילולי בעיקרו. יכולת מילולית גבוהה באה לידי ביטוי בכושר התנסחות טוב וביכולת להבין מסרים מילוליים מורכבים. אנשים בעלי יכולת מילולית גבוהה עשויים להצליח בעיסוקים שיש בהם מרכיב מילולי גבוה כמו מקצועות התקשורת והעיתונות יחסי ציבור דוברות מכירות וכדומה. בחברה המערבית נתגלה קשר חזק בין יכולת מילולית גבוהה לבין אינטיליגנציה כללית.
 • הבנת הפעולה החשבונית. ביצוע מהיר ומדוייק של מניפולציה במספרים. יכולת זו חשובה להצלחה בנושאי לימוד מתמטיים מדעיים וטכניים וכן המקצועות הכוללים מטלות חישוב כמו מקצועות פקידותיים שונים הנהלת חשבונות טכנאות הנדסה תיכנות וכדומה.
 • תפיסת צורות חזותיות באופן מדוייק ומעקב אחרי המיקום המרחבי של צורות אשר מיקומן במשטח או במרחב משתנה. מקובל לראות ביכולת זו מדד לאינטליגנציה לא-מילולית. יכולת זו חשובה להצלחה בקורסים בהנדסה בהכשרה מקצועית באמנות ובעיצוב וכן במקצועות העוסקים בחומרים צורניים כמו הנדסה גרפיקה טכנאות וכד.
 • קיומם של איזון בטחון עצמי מרץ והתלהבות באינטראקציות חברתיות. יכולת מילולית טובה המאפשרת שליטה על האינטראקציה החברתית וכוונה בהתאם למטרותיו. יכולת זו מאפיינת למשל סוכני מכירות ופוליטיקאים.
 • המידה בה הפרט מייחס חשיבות למטלות אינטלקטואליות יש לו טווח רחב של התעניינויות והוא בעל בטחון ביכולתו להגיע להישגים אינטלקטואליים. ניתן לראות במדד זה ביטוי אישיותי של אינטליגנציה ויותר מכך - יכולתו של הפרט לממש את הפוטנציאל האינטלקטואלי שלו.
 • המידה בה הפרט משוחרר מעיסוק מוגזם בעצמו תחושותיו וחרדותיו ויכול להשקיע את משאביו הנפשיים בקידום הצלחתו המקצועית.
 • הערכה מהירה ומדוייקת של גירויים חזותיים. יכולת זו חשובה להצלחה במטלות העוסקות בתיוק ארכיבאות רישום עבודה פקידותית ותיכנות.
 • תחושה של הזדהות ומחוייבות למסגרת הארגונית בה עובד. מוכנות לפעול לקידום מטרותיה של המסגרת.
 • מידת התקשורת עם האנשים בסביבה.
 • כיבוד סמכות קבלת מוסכמות ופעולה לפי שיטות עבודה מקובלות
 • היכולת לישם את תהליך ההסקה דהיינו להסיק ממידע ספציפי לעקרון כללי. יכולת זו חשובה להצלחה בתפקידים הדורשים חשיבה הגיונית כמו לימודי מתמטיקה תיכנות הנדסה מדעים מדוייקים ומקצועות טכניים.
 • זיהוי עמדות ואמונות חברתיות מתירניות מקובלות ובלתי שיפוטיות לעומת רגשות עוינות התנכרות וחוסר אמון בזולת השונה והחריג.
 • היכולת לפעול ביעילותתוך שיקול דעת ובקרה עצמית במתינות ובאיפוק גם בתנאי עומס עמימות תסכול ולחץ.
 • היכולת לתפקד ולקבל החלטות בלא הכוונה הדרכה ופיקוח צמודים.
 • פוטנציאל להצליח בתפקידי ניהול בהתבסס על תיפקוד יעיל בטחון עצמי בשלות רגשית ענין ומוטיבציה לתפקידים ניהוליים יכולת להשפיע ולהניע אחרים.
 • נכונות לקבל הוראות מתוך הכרה בסמכות הממונים. קיום הנחייות וכללים ככתבם בלא להתיר לעצמו גמישות בביצועם.
 • שאלונים עיסוקיים שונים
 • נכונות לעזור לזולת שלא על מנת לקבל גמול ומתוך הכרה שהתנהגות כזאת טובה ליחיד ולארגון כאחת.
 • היכולת לפעול מתוך בקרה עצמית וחשיבה לפני תגובה. המידה בה הפרט משוחרר מאימפולסיביות ומהתרכזות בעצמו.
 • מתן שירות תוך אדיבות וסימפטיה. שמירה על סבלנות ואדיבות גם מול לקוח "קשה".
 • הבנה של עקרונות מיכניים-טכניים בסיסיים מכונות פשוטות כלים וידע בסיסי בחשמל. יכולת זו חשובה להצלחה בלימודים ולמקצועות טכניים בתחומי החשמל מכונאות אלקטרוניקה וכד.
 • התמצאות במרחב ויכולת לתפוס עצמים מזויות שונות