is_page_1500x350_n23

למה לבחור בנו ?

  • החברה היחידה שמשלבת חוות דעת של פסיכולוג תעסוקתי מוסמך, יחד עם תוצאות המבדקים האינטרנטיים, תוך יום עסקים אחד (לאחר היום בו נעשתה הבחינה).
  • המערכת ידידותית וקלה לתפעול.
  • המבחנים במערכת הינם מבחנים אדפטיביים.
  • למערכת יש יכולת כישורים וחזקות עפ"י נורמות עדכניות.
  • מחיר – המחירים שלנו אטרקטיביים מתהליכי מיון אחרים.
  • מערכת יציבה, עד היום נבחנו באמצעות המערכת אלפי אנשים.